/> Numer 7/2007 – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Numer 7/2007


 W numerze:

  Jerzy Terpiłowski, Dom Literatury

Anna Nasiłowska, Literaturka

Damian Leszczyński, Sofisteria

Piotr Skórzyński, Dwa obozy

Jacek Trznadel, Sprawa Miłosza

Alicja Szóstka, Spór o Polskę

Jerzy Terpiłowski, Herbert

Andrzej Piargiewicz, Dramat narodowy

Wojciech P. Kwiatek, Gdzie ta Polska?

Od Redaktora

Obecny kryzys w literaturze nie wynika z obniżenia możliwości twórców, ale jest skutkiem działania – nie mającej swego odpowiednika w dziejach ludzkości ? totalitarnej presji mass mediów wywieranej w całym obszarze kultury. Stacje telewizyjne, radiowe i wysokonakładowe pisma – opanowane w większości przez tych, dla których tradycja europejska jest tylko polem  wyrachowanych interesów – przeobrażają świadomość ludzi tak, aby przyjmowali bezkrytycznie wszystko, co będzie im podane zarówno do materialnej konsumpcji, jak do budowania światopoglądu. W Polsce, na taki mechanizm kryzysu, nakłada się dodatkowo układ odziedziczony po pół wieku komunistycznej inkulturacji. ?Sitwa… trzyma się po staremu, od lewego do prawego, aby nie przepuścić nowego. Warszawka… poprawna politycznie, lewicująca mżawka.? 

Dlatego gmach literatury polskiej ulega przyśpieszonemu rozkładowi, a samozwańczy salon dyktuje kryteria, steruje rynkiem i kształtuje gusty, niszcząc w ten sposób narodową literaturę i teatr oraz podstępnie rozwadniając tożsamość Polaków. Obóz, który konsolidował się z wolna jeszcze w Międzywojniu, wzmocnił się w PRL, a od 1989 roku zawiaduje w praktyce kulturą w Polsce, stawia na piedestał autorytetu ludzi zhańbionych zdradą, takich jak Czesław Miłosz, lansuje powszechnie pospolitą ?literaturkę?, ?sofisterię? – czyli teksty tworzone tylko po to, aby obezwładnić ideowego przeciwnika. 

Dzieła wynikłe z głęboko odczuwanej tradycji narodowej znalazły się na indeksie. ?Warszawka? zniszczyła genialnego Zbigniewa Herberta, otacza murem milczenia Jacka Trznadla i innych oraz utrudnia, jak może, wysiłki zespołu ?Tradycji? podejmowane w celu  upowszechnienia pisma. 

Toczy się ostateczny spór o Polskę, przesłanie, które pozostawił Polakom autor Pana Cogito. O to, czy będzie ona peryferyjnym terytorium Europy, zamieszkałym przez nieznających swej tożsamości niewolników, rządzonym przez sprytnych oszustów, czy wolnym krajem dumnych potomków tych, którzy niegdyś stworzyli w środku Europy imperium kultury Wielkiej Rzeczypospolitej Renesansu. – Jerzy Terpiłowski 

Tags: , ,

More Stories From Archiwum

About admin