/> Powstanie antysowieckie – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Powstanie antysowieckie


1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość” – antykomunistycznej organizacji zbrojnej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest hołdem wyrażonym wszystkim bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. Z tej okazji przypominamy fragment artykułu Bohdana Urbankowskiego o powstaniu antysowieckim. – Redakcja

Polacy stawiali Sowietom opór porównywalny z walkami powstańczymi z czasów zaborów. Na określenie tych zmagań PRL-owscy historycy używali przez lata pogardliwego określenia ? walka z ?bandami leśnymi?. Podobnym określeniem posługiwali się jednak i lewicowi ideolodzy, na przykład Jacek Kuroń. W ostatnich latach upowszechnia się określenie ?wojna domowa?. Jednak wojna domowa oznacza taki konflikt wewnętrzny, w którym siły zbrojne podlegają zwaśnionym, ale własnym i suwerennym, ośrodkom decyzyjnym. W uzależnionej od Kremla PRL ?władza ludowa? miała charakter namiestniczy, siły zbrojne podlegały dowództwu sowieckiemu – początkowo bezpośrednio, następnie poprzez system tak zwanych doradców, włączenie do Paktu Warszawskiego. Przyjęcie określenia ?wojna domowa? oznaczałoby nobilitację sowieckiej agentury. [?]

Dyskusję budzą do dzisiaj daty graniczne Antysowieckiego Powstania. Wydaje się, że daty początkowej ustalić się nie da. Akcja ?Burza? skierowana początkowo przeciw Niemcom, automatycznie musiała zostać odwrócona przeciwko wkraczającej na nasz teren armii drugiego z zaborców. Można najwyżej szukać jakiegoś wydarzenia o randze symbolu. Na pamięć zasługuje najbardziej chyba bitwa pod Surkontami (polskie Termopile). Za datę końcową – atak majora Tabortowskiego-Bruzdy na siedzibę UB/MO w Przytułach (23 sierpnia 1954). Atak zakończony sukcesem powstańców i – niestety – śmiercią majora. Późniejsze akcje będą miały charakter defensywny, często samobójczy. […]

Cały artykuł w numerze 1/2006 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com 

Tags:

More Stories From Artykuły

About Bohdan Urbankowski