/> “Za daleki Bliski Wschód” – Tradycja – Tradition
Go to ...

Tradycja - Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

“Za daleki Bliski Wschód”


Polityka a nie religia – oto główne źródło konfliktu na Bliskim Wschodzie – konkluduje ksiądz Zygmunt Kwiatkowski SJ w natchnionej, ale i świetnie napisanej opowieści o trzydziestu latach posługiwania Jezusowi w tym regionie świata. Warto zauważyć, że – jak twierdzi ojciec Zygmunt – przez cały ten czas nie spotkał się nawet z cieniem wrogości. Dodaje jednak, że zawsze starał się nie wchodzić nikomu z butami w sferę jego duchowości, co wedle kanonów arabskiej kultury materializowało się chociażby w zdejmowaniu tychże przed progiem każdego odwiedzanego domu czy mieszkania. W tle relacji o ekumenicznej symbiozie wielu wyznań uwypuklają się knowania politycznych i gospodarczych potęg świata, które – zwalczając „bliskowschodnie reżimy” – spowodowały przerażające cierpienia i śmierć miliona cywilnych ofiar syryjskiego konfliktu, zamieniając życie mieszkających tam ludzi w nieustający koszmar. To one, a nie islam wyhodowały złowrogą Al–Kaidę, a później potwora DAESH po to, aby usprawiedliwić przed opinią publiczną swoje machinacje i usankcjonować działania wojenne w Iraku, Libanie, Libii oraz w Syrii – ziemi biblijnej – która przez wieki była ostoją pokoju.

Czytając książkę polskiego misjonarza, prędzej czy później musimy zadać sobie pytanie o to czy aby tragedia ludności arabskich krajów Bliskiego Wschodu nie stanowi krwawego preludium do rozprawy z cywilizacją łacińską. Wiele bowiem wskazuje na to, że skompromitowany lewacki model zachodnioeuropejskiego multi-kulti, oraz narastanie nastrojów ksenofobicznych skierowanych tak przeciw islamowi, jak – w o wiele krwawszym wymiarze – przeciw chrześcijaństwu, temu właśnie ma służyć. Nie sposób nie dojść do wniosku, że oto, świetnie rozumiejący szyfry cywilizacji eksperci dokonują na zlecenie włodarzy świata jego generalnej przebudowy, starając się jej nadać asumpt wojen religijnych.

 

Wydał Dom Medialny św. Wojciecha, Poznań, 2017. Prezentacja książki 10 października 2017 w Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie.

ⒸTradycja, 2017

About Jerzy Terpiłowski

Polski pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz. Laureat Nagrody Ministra Kultury (2004) oraz Medalu Prymasa Tysiąclecia (2001). Organizator i prezes Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie" dla Ochrony Tradycji Polskiej, redaktor naczelny miesięcznika kulturalno-społecznego "Tradycja". Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.