/> Spór o Polskę – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Spór o Polskę


W konflikcie Herberta i Miłosza wystąpiła wyraźna sprzeczność interesów. U jednego na pierwszym planie jest (i będzie nim do końca życia) ojczyzna, drugi (który sam siebie nazywa ?wygnańcem bez ojczyzny?  i ?Litwinem piszącym po polsku?) się od tej ojczyzny i jej tradycji wyraźnie odcina, wręcz pała do niej niezrozumiałą nienawiścią. Pierwszy, nawet gdy był ?barbarzyńcą w ogrodzie?, wędrował ?labiryntem nad morzem? czy przyglądał się ?martwej naturze z wędzidłem? na płótnach malarzy flamandzkich mocno czuł swoje zakorzenienie w tradycji polskiej, która tam wszak, nad Śródziemnomorzem ma swe źródło. Drugi ? za wszelką cenę chciał być ?tym lepszym czyli Europejczykiem?. Charakterystyczne jest to, że Miłosz stał się głosem liberalizmu i lewicy, Herbert zaś głosem konserwatyzmu i prawicy. Po stronie Miłosza stanęła Gazeta Wyborcza i zwolennicy tzw. grubej kreski (jego imię wypisała na sztandarach Unia Wolności), po stronie Herberta Tygodnik Solidarność oraz zwolennicy dekomunizacji i lustracji. Miłosza obwieścili ?Narodowym Autorytetem? intelektualiści, Herbert pozostał ?Księciem Poetów? i ?Panem Cogito?, który każe być wiernym i iść ? dla inteligencji polskiej pamiętającej o swych korzeniach.

Cały artykuł w numerze 7/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

Tags: , ,

More Stories From Artykuły

About Alicja Szóstka