/> USA nie chcą być żandarmem świata. – Tradycja – Tradition
Go to ...

Tradycja - Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

USA nie chcą być żandarmem świata.


24.12.2016 – R.B. ONZ uchwaliła rezolucję potępiającą osadnictwo Izraelczyków na terenie Autonomii P. USA wstrzymały się od głosu, co jest rzeczą bez precedensu.”Zwycięstwo Palestyńczyków otwiera drogę do negocjacji na temat sankcji, bo takie osadnictwo przeczy sprawiedliwości i prawu międzynarodowemu”, oznajmił palestyński przywódca Mustafa Barghouti. Prezydent US, Donald Trump stwierdził na Twitterze, że “Izrael poniósł w ONZ znaczną porażkę, która utrudni negocjacje pokojowe. Ubolewam, ale spróbujemy dojść do pokoju między Autonomią P., a Państwem Izraelskim inaczej niż do tej pory.”

About admin