/> Rada Programowa – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Rada Programowa


Rada Programowa czasopisma “Tradycja”: śp. Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015) – wieloletni dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, dr Bohdan Urbankowski, profesor Marek Chodakiewicz – World Politics Institute in Washington, profesor Wiesław Jan Wysocki – historyk, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

O autorze: Redakcja