/> Herbert na czasy zarazy, czyli “NIE” jak “NIEpodległość” – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Herbert na czasy zarazy, czyli “NIE” jak “NIEpodległość”


O autorze: Maria Dorota Pieńkowska

Utalentowana poetka polska, zwana przez niektórych Damą Polskiej Literatury, kierownik Działu Fonicznego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Autorka wielu genialnych wystaw. Wielbicielka i znawczyni poezji Herberta.