/> Deklaracja programowa – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Deklaracja programowa

  • Polska ma historyczną szansę budowy zamożnego, a jednocześnie wysoce moralnego społeczeństwa, możliwość umocnienia państwa zintegrowanego z odpowiednimi dla jego racji stanu – wybranymi dobrowolnie – strukturami międzypaństwowymi. Zagrożeniem realizacji tych celów, umniejszeniem wspólnego dobra Polaków jest osłabianie narodowej świadomości – siły warunkującej trwanie narodu i unikalnych wartości kultury.

  • Przedstawiajmy racje przemawiające za tradycją narodową i przekonajmy do nich Polaków pozostających biernymi obserwatorami, nie zdających sobie sprawy z efektywnej siły rodzinnych i narodowych powiązań lub omamionych wiarą w istnienie narodów, czy kultur, rzekomo bardziej godnych szacunku. Kierujmy się Prawdą rozumianą jako zgodność z rzeczywistością, w której nie zapomina się o Stwórcy. Wskażmy atrakcyjną drogę do źródeł tradycji narodu.

  • Wielu Polaków cierpi na kompleks niższości. Jest on skutkiem wielusetletnich starań zaborców, okupantów, rezultatem działań utrwalanych obecnie przez zewnętrznych i wewnętrznych wrogów Polski. Konieczne jest przyjęcie postaw asertywnych*. Nie mówmy źle (w kategoriach uogólnień) o Polsce, Polakach i tradycji, w którą wpisany jest Kościół. Przeciwstawiajmy się jawnemu i zakamuflowanemu szkodzeniu polskości. Wskazujmy te działania i poglądy, które szkodzą Polsce. Bierzemy także w obronę tych członków mniejszości narodowych i społecznych, których ranią boleśnie slogany walki politycznej.

  • Zasadą pospolitego ruszenia jest spontaniczne i bezinteresowne podjęcie koniecznych działań wedle wszystkich swoich sił. Założyciele stowarzyszenia pozostaną wierni tej idei, upatrując w niej powodzenia w osiąganiu wytyczonych celów. W sytuacji wymagającej szczególnego zaangażowania wśród Polaków ujawnia się bowiem szczególna energia tego ruchu.

  • Dokument zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dla Ochrony Tradycji Narodowej Polskiej 31 marca 2005 roku.