/> O portalu – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O portalu

Głównym celem portalu jest promocja polskiej literatury w kraju i na świecie, ochrona polskiej myśli literackiej w jej tożsamości w powiązaniu z tradycją literacką innych narodów. Stałymi współpracownikami są członkowie Penklubu, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Literatów Polskich oraz innych organizacji polskich i zagranicznych. Jednak każdy, kogo inspirują treści publikowane na naszych łamach, może nadesłać – po spełnieniu odpowiednich formalności – swój tekst, artykuł, przemyślenia. Nie podlegamy żadnej cenzurze, oprócz wymogów dobrego wychowania. Ale nie zamieszczamy tekstów i stereotypów szkalujących jakikolwiek naród.

Kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com