/> O piśmie – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O piśmie

Tytuł prasowy “Tradycja” ( ISSN:1428-5363)jest zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Głównym celem pisma (miesięcznik) jest promocja polskości w kraju i na świecie, badanie i ochrona polskiej tradycji narodowej, a także tożsamości i tradycji innych narodów wchodzących niegdyś w skład Wielkiej Rzeczypospolitej. Wydawcą jest organizacja pożytku publicznego – Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie, a naczelnym redaktorem – Jerzy Terpiłowski. Stałymi zaś współpracownikami – członkowie Penklubu, Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich oraz innych organizacji polskich i zagranicznych. Jednak każdy, kogo inspirują treści publikowane na naszych łamach, może nadesłać swój komentarz, artykuł, reportaż, przemyślenia. Nie podlegamy żadnej cenzurze, oprócz wymogów dobrego wychowania. Ale nie zamieszczamy tekstów i stereotypów szkalujących jakikolwiek naród.

Kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com