/> Od redaktora – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Od redaktora


Oczywiście, Polska nie powstała ni z tego, ni z owego – jak żartobliwie stwierdził Józef Piłsudski. Sam wszak poświęcił sprawie odzyskania niepodległości większość swych myśli i czynów, a przecież przyczynili się do niej także inni Polacy, których tysiące złożyło na polach bitew najwyższą ofiarę życia. Dzięki nim, w 1918 roku, powstało suwerenne państwo polskie. Kształt jego granic ustanowiony rok później na mocy Traktatu Wersalskiego był natomiast sukcesem Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Historia państwowości polskiej jest naprzemiennym zapisem powodzenia oraz, różnych w czasie, stanów krytycznych, z których najpoważniejszym był okres zaborów oraz trwająca prawie pół wieku podległość Związkowi Radzieckiemu.

Mieliśmy potęgę pierwszych Piastów, ale też lata upadku po śmierci Chrobrego, później dokonania Krzywoustego zakończone fatalnymi skutkami dzielnicowego rozdrobnienia. Zamożność w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, Złoty i Srebrny Wiek, a potem potop szwedzki i straszliwe lata wojen kozackich, po których nastał czas potęgi Rzeczypospolitej z ostatnim – przed pochyłą równią czasów saskich – fajerwerkiem odsieczy Wiednia. Mieliśmy mobilizację dla odnowy państwa w okresie Oświecenia. Następnie ponad sto lat zaborów, wynikłych ze sprzymierzenia sił, które na długo cofnęły nie tylko Polskę, ale i Europę w autokratyzm. Przebłyskiem wielkości i trwania niezależnego ducha w narodzie polskim były kolejne powstania, aż do czynu zbrojnego, który zaowocował niepodległością 1918 roku.

Polska wynikała zawsze z siły tradycji, z owych wzorców myślenia i działania, o których Polacy nie zapominali, zarówno w okresie sukcesów, jak i porażek. To ta siła wiodła nas przez krwawo stłumione powstanie antysowieckie lat 1945-47, Poznań 1956, grudzień 1970, sierpień 1980 i wybory 1989 roku. To ona także i obecnie wskazuje kierunki niepodległości, której kształt i granice ciągle się formują. A prawdziwie wolna Polska będzie przede wszystkim ojczyzną ludzi młodych, którzy teraz uczą się w szkołach i na uniwersytetach. Tych, którzy pracują w Polsce, oraz tych, którzy gromadzą moralny i finansowy kapitał w ościennych krajach Europy. Oni są wyspą nadziei dla tej Polski, która zmaga się jeszcze z pozostałościami czasów niewoli, z głupotą i nihilizmem, z masowym upowszechnianiem wzorców myślenia niesłużących Polsce. – Jerzy Terpiłowski

O autorze: Redakcja