/> Śmierć pułkownika – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Maria Dorota Pieńkowska

Utalentowana poetka polska, zwana przez niektórych Damą Polskiej Literatury, kierownik Działu Fonicznego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Autorka wielu genialnych wystaw. Wielbicielka i znawczyni poezji Herberta.