/> Rozpoznanie cywilizacją – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Rozpoznanie cywilizacją


W swych Szyfrach cywilizacji (“Tradycja”, 2015) nasz Naczelny dał nieskrępowany upust zarówno swoim poglądom, jak temperamentowi. Nieco pod prąd ogólnemu trendowi odjął nieco odium z islamu, obarczając winą za globalne napięcie i akty terroru potęgi świata. Wskazał na nieuchronność konfliktu superideologii* młodych i prężnych społeczeństw islamskich i starych degenerujących się światopoglądowo i obyczajowo – europejskich. Na tym tle dostrzegał szczególną rolę Polski. Pisał, że „Obserwuje się […] re-ewangelizację chrześcijan prowadzoną w duchu umocnienia. W Polsce, niezmordowane duszpasterstwo o. Tadeusza Rydzyka dopomogło do zwycięstwa w wyborach ugrupowania deklarującego restaurację narodowej tradycji, w której jednym z filarów potęgi państwa był katolicyzm. Pewni obywatele Rzeczypospolitej zareagowali na to tak, jak gdyby poza nazwiskami i adresem nie mieli nic wspólnego z polskością. Ludzie podobni do nich od tysiącleci propagowali rozmiękczanie wiary, rozluźnianie obyczajów, relatywizm i pogoń za zyskiem rodzącą powszechną korupcję. Takie działania zaowocowały Wielką Rewolucją Francuską, ale stymulujący ją kod mógł przywędrować już we wczesnym średniowieczu. Aby nasz kontynent nie stał się areną wzajemnych rzezi, trzeba wrócić do wartości, dzięki którym Europa była kolebką światowej kultury, a dopiero potem (jeżeli w ogóle) otwierać jej bramy. Odrzucić liberalną fiksację, preferowanie kobiet z brodą, powszechną aborcję, zaburzoną proporcję racji, demokrację dla demokracji, zanik prokreacji oraz pozwolenie na “róbta, co chceta!” Na powrót przyciągnąć przed ołtarze tych co są tylko nieświadomymi ofiarami mody tak, jak Polki zakładające szarawary z krokiem na wysokości kolan, celowo zniekształcające figurę (bo podziw = pożądliwość = obraza). Młodzi, niezależnie skąd pochodzą, nie pragną rozluźnienia oferowanego przez ideowych przewodników i garną się do propagujących czystość i dyscyplinę. Bardziej przekonują ich zasady niż egzystencjalny nihilizm. Kole w oczy obłuda przywódców, którzy nie zapobiegają głodowej śmierci dzieci, ale świątobliwie przyjmują tzw. uchodźców. Niech święci będą wzorem dla ducha, a ciało bierze przykład z rycerzy. Czas, by zabrzmiał róg Rolanda. Niech mężczyźni sposobią się do obrony rodzin, ojczyzn i dorobku. Kobiety niech rodzą dzieci i stwarzają im raj na ziemi. Może wtedy (przybysze .. autor) …., urzeczeni siłą i morale cywilizacji łacińskiej, wniosą korzystny wkład w jej dalsze istnienie.
Ale przyjmujmy ludzi, a nie cywilizacje jak to już miało miejsce wraz z uchodźcami, którzy także pochodzili z Bliskiego Wschodu.”

Dalej Jerzy – jakby przewidując to, z czym mamy obecnie do czynienia – pisze, że obecny cywilizacyjny szok wynika z precyzyjnego wykorzystania kulturowego kodu zawartego w trzech monoteistycznych religiach Śródziemnomorza, wedle którego przez tysiąclecia funkcjonowały pokolenia ich wyznawców. Grupa ludzi władająca ogromnymi środkami, decyduje o losach narodów, aby w kolejnych epokach zapewnić wygodne warunki przetrwania sobie i swoim bliskim. W wyniku lokalnych wojen nad post-europejskim światem ma zapanować “namacalna wyższość” rachującego rozumu nad “absurdem wiary”. [….] Ostateczny efekt zna tylko Bóg, a wieszczą go prorocy. Bóg jest niewyobrażalny, zaś prorocy martwią się tym, co było i tym, co będzie, bo leży im na sercu los bliskich.

_________________

*Alwin Toefler   –  ogólny stan pojęciowy społeczeństw wynikający z ich tradycji, historii, współczesnego losu i religii, który reguluje działania.

O autorze: Adam Wilatowski

Podróżnik po świecie i ludziach, nietracący kontaktu z polskimi narodowymi sprawami. Zatroskany o przyszłość Rzeczypospolitej. Oryginalny pisarz.