/> Nowy Rok 2018 – Tradycja – Tradition
Go to ...

Tradycja - Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Nowy Rok 2018


Ponieważ prawdziwe szczęście jest wolnością, która wynika z prawdy, takim właśnie wolnym ludziom – bez względu na to gdzie przebywają, jakiej są narodowości, wyznania, jakie mają  poglądy oraz płeć, starym i młodym, znanym i mniej znanym –  życzę, aby w 2018 roku spełniły się ich plany i marzenia.

To free people – no matter where they are, what are their nationalities, religion, their views and gender, old and young, known and less known – I wish that their plans and dreams would come true in 2018. Be happy in the truth, that is, in freedom.

About Jerzy Terpiłowski

Polski pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz. Laureat Nagrody Ministra Kultury (2004) oraz Medalu Prymasa Tysiąclecia (2001). Organizator i prezes Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie" dla Ochrony Tradycji Polskiej, redaktor naczelny miesięcznika kulturalno-społecznego "Tradycja". Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.