/> Dom Literatury – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Dom Literatury


Uważa się, że ludzie wykształceni są usposobieni bardziej pokojowo niż tak zwani ludzie ciemni. Że niby im dalej od jaskini, tym większa zgoda. Ale prawda leży gdzie indziej niż powszechnie wygłaszane sądy, bo światopoglądowe spory, które toczyli między sobą niektórzy z oświeconych (i które toczą nadal), nie raz i nie dwa stawały się zarzewiem wielu poważnych konfliktów i wojen, przysparzając tym samym o wiele więcej szkody ludzkości niż sińce pod oczami, rozkwaszone nosy, wybite zęby lub nawet poważne obrażenia doznawane w “prymitywnych” bójkach.       

Kryteria, wedle których uznajemy kogoś za oświeconego, nie są dostatecznie ścisłe, ale ogólnie rzecz biorąc, kiedyś za oświeconych uważano wszystkich, którzy przynajmniej pisać i czytać umieli. W miarę upowszechnienia się tych umiejętności, oświeconego, czyli literata, odróżniało od innych to, że pisząc, potrafił tak ułożyć słowa i zdania, aby zainteresować słuchaczy lub czytelników fabułą, pointą albo morałem, a przez użycie artystycznych środków (np. rymu, rytmu, skojarzeń i metafor) poruszyć ich do głębi, wprowadzając w świat fikcji, której odbicie każdy mógł dostrzec wedle własnej obserwacji lub w kolejach własnego losu. Pisano więc dramaty, poezje, powieści i opowiadania, wylewano na papier teorie filozoficzne i społeczne. Obecnie, wszechwładni relatywiści wmawiają nam, że każdy człowiek nie tylko potrafi pisać, ale też wszystko cokolwiek by napisał, jest literaturą. Więc ludzie piszą jak chcą a inni im to publikują. Krytycy literaccy niepotrzebni. Po świecie rozlał się zapisany bełkot, nagłaśniany w radiu i telewizji, a szczególnie zaśmiecający dziewiczy do niedawna obszar Internetu.

Cały esej w numerze 7/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

Tags: , , ,

O autorze: Jerzy Terpiłowski

Polski pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz. Laureat Nagrody Ministra Kultury (2004) oraz Medalu Prymasa Tysiąclecia (2001). Organizator i prezes Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie" dla Ochrony Tradycji Polskiej, redaktor naczelny miesięcznika kulturalno-społecznego "Tradycja". Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.