/> Gasnąca chwała – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Gasnąca chwała


Wiek XVII w. to w historii Polski okres ciągłych wojen, w których wojsko polskie odnosiło olśniewające sukcesy (Kircholm 1605, Kłuszyn 1610, Wiedeń 1683), jak i ponosiło dotkliwe porażki (Gniew 1926, Korsuń 1948, Batoh 1652). Hetmani pokonywali w bitwach znacznie liczniejsze armie. Swoje bramy przed hetmanem Stanisławem Żółkiewskim otworzyła Moskwa. Traciliśmy i odzyskiwaliśmy Warszawę, Kraków i Wilno. Wojsko było w stanie wytrzymać długotrwałe oblężenia (Chocim 1621, Zbaraż 1649). Gorzej prezentowała się zdolność do zdobywania silnych twierdz, o czym świadczy przykład Kamieńca Podolskiego, którego po utracie w 1672, nie udało się Polakom zdobyć. Wrócił do Rzeczypospolitej dopiero po pokoju zawartym w Karłowicach w 1699 r. 

Polskie wojska w XVII w. walczyły z różnym przeciwnikiem. Ścierały się z ruchliwą, lekką jazdą tatarską, jak i armią typu zachodniego, o której sile decydował ogień broni palnej. Teatrami wojennymi były zarówno terytoria wrogich państw: Moskwa, Siedmiogród, tereny znajdujące się pod panowaniem Turcji (Mołdawia i Wołoszczyzna), państwa sojusznicze (Dania, Austria), jak i ziemie Rzeczypospolitej: Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Cały artykuł w numerze 8/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com 

Tags: ,

More Stories From Archiwum

About Michał Pluta