/> historia – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

historia

Państwo-za-Jagiellonów

Duch Rzeczypospolitej

Idea Rzeczypospolitej wyrosła na tradycji trzech dynastii: Piastowiczów, Andegawenów i Jagiellonów, i ukształtowana została w otoczce etosu i stylu życia chrześcijańskiego Zachodu. Wejście w krąg cywilizacji łacińskiej sprawiło, iż o pozycji państwa przesądzała już nie tylko siła militarna, ale także kształt i sprawność jego struktur ustrojowych.

wojsko

Gasnąca chwała

Wiek XVII w. to w historii Polski okres ciągłych wojen, w których wojsko polskie odnosiło olśniewające sukcesy (Kircholm 1605, Kłuszyn 1610, Wiedeń 1683), jak i ponosiło dotkliwe porażki (Gniew 1926, Korsuń 1948, Batoh 1652). Hetmani pokonywali w bitwach znacznie liczniejsze armie. Swoje bramy przed hetmanem Stanisławem Żółkiewskim otworzyła Moskwa. Traciliśmy i odzyskiwaliśmy Warszawę, Kraków i Wilno. Wojsko było w stanie wytrzymać długotrwałe oblężenia (Chocim 1621, Zbaraż 1649). Gorzej prezentowała się zdolność do zdobywania silnych twierdz, o czym świadczy przykład Kamieńca Podolskiego, którego po utracie w 1672, nie udało się Polakom zdobyć. Wrócił do Rzeczypospolitej dopiero po pokoju zawartym w Karłowicach w 1699 r. 
... Czytaj dalej

... Czytaj dalej | Share it now!