/> wojsko – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

wojsko

nr8duza

Numer 8/2007

W numerze:
Michał Pluta, Gasnąca chwała
Romuald Szeremietiew, Obrona Polski
Jerzy Terpiłowski, Komu strategię?
Ryszard Jakubczak, Obrona terytorialna
Jan Kantemir, Tarcza narodu
Marcin Wodejko, Pospolite ruszenie
Aleksandra Skrabacz, Swoista tradycja
Ryszard Jakubczak, Wizja strategii
Aleksandra Skrabacz, Damskie wsparcie
Andrzej Piargiewicz, Snajper

wojsko

Wizja strategii

W warunkach konkurencji państw, najróżniejsze ośrodki wpływu niezmiennie starają się o to, aby Polska nie była dostatecznie sprawna militarnie, bo przez to będzie bardziej ulegała gospodarczo i kulturowo silniejszym. To niepokojące, zwłaszcza że już od kilku wieków przywódcy RP wykorzystują (statystycznie rzecz ujmując) nie więcej niż 1/4 potencjalnych możliwości sił zbrojnych.

obrona_ter

Obrona terytorialna

Doświadczenie terytorialnych formacji zbrojnych funkcjonujących na zasadzie pospolitego ruszenia w systemach obronnych setek państw od wieków oraz fakt, że współcześnie wszystkie liczące się militarnie państwa NATO (a także regionalni liderzy polityczno-militarni, tacy jak: Rosja, Chiny, Indie i Brazylia) posiadają takie wojska, świadczy, że są one jedyną zdolną formacją do obrony terytorium Rzeczypospolitej przed interwencją zewnętrzną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarcza narodu

Analizowany przez Jerzego Terpiłowskiego dokument ?Strategii Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej? określa bardzo ogólnie to, co należy zrobić, aby pożądany stan zabezpieczeń utrzymać lub poprawić, ale nie ujawnia aktualnej sytuacji i nie jest doktryną wojskową, która odnosiłaby się do materii tego problemu.

obrona

Obrona Polski

Państwo jest organizacją powołaną do obrony swych obywateli, ich życia, wolności i dobytku. Musi gromadzić siły i środki stosownie do zagrożeń, które mogą przyjść z zewnątrz. Ma obowiązek zapobiegania zagrożeniom. Powinno je skutecznie eliminować.

pospoliter

Pospolite ruszenie

Pospolite ruszenie jako forma organizacji sił zbrojnych występuje w polskiej wojskowości od jej zaczątków. Zmieniała się jego rola oraz zasięg społeczny, tym niemniej stanowiło ono ostateczny środek, do którego uciekano się w momencie zagrożenia państwa od czasów plemiennych, poprzez próby poderwania całego narodu do walki podczas powstań okresu zaborów, aż po II wojnę światową, powszechny udział społeczeństwa w konspiracji i nierównej walce prowadzonej przez Armię Krajową z niemieckimi i sowieckimi okupantami.

Strategia

Komu strategię?

W listopadzie 2007 Prezydent RP zatwierdził, na wniosek premiera, nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniającą te założenia, które w międzyczasie straciły sens. Między innymi przyjęto wreszcie do wiadomości fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No cóż, lepiej późno niż wcale.

wojsko

Gasnąca chwała

Wiek XVII w. to w historii Polski okres ciągłych wojen, w których wojsko polskie odnosiło olśniewające sukcesy (Kircholm 1605, Kłuszyn 1610, Wiedeń 1683), jak i ponosiło dotkliwe porażki (Gniew 1926, Korsuń 1948, Batoh 1652). Hetmani... Czytaj dalej | Share it now!