/> Komu strategię? – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Komu strategię?


W listopadzie 2007 Prezydent RP zatwierdził, na wniosek premiera, nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniającą te założenia, które w międzyczasie straciły sens. Między innymi przyjęto wreszcie do wiadomości fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.  No cóż, lepiej późno niż wcale.

Dokument zaadresowany jest do konkretnych wykonawców, do wszystkich organów administracji rządowej oraz do jednostek realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa. Za jej wdrożenie odpowiadają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz podmioty, którym powierzono obowiązki z dziedziny bezpieczeństwa narodowego. To dobrze, bo wszak powodzenie nawet najlepiej zaplanowanej kampanii zależy od kaprali i sierżantów. Strategia kompleksowo ujmuje system bezpieczeństwa i określa zadania dla ważniejszych instytucji państwa.

Stwierdza m.in. słusznie, że jakkolwiek ?…Polska dobrze wykorzystała najlepszą od dziesięcioleci międzynarodową koniunkturę… to jednak w życiu narodów, podobnie jak w życiu jednostek, nic nie jest dane raz na zawsze. Porządek międzynarodowy nie jest zastygłą, niewzruszalną formą, a rozwój sytuacji międzynarodowej, choć współcześnie korzystny, niesie ze sobą nowe wyzwania…? W dokumencie znajdziemy rzeczową analizę sytuacji międzynarodowej, rozsądną ocenę roli Polski i jej  miejsca w NATO w stosunkach z USA i UE. Wyrażony jest także uzasadniony niepokój związany z sytuacją demograficzną i emigracją oraz migracją z zewnątrz a także troska o wzrost kompetencji, umiejętności i specjalistycznej wiedzy osób uczestniczących w poszczególnych podsystemach Strategii. Nie można zatem odmówić dokumentowi wyczerpującego ujęcia tematu.

Ojcowie Strategii ? zadbali o to, by obywatel nie miał wątpliwości, że jego bezpieczeństwem zajmują się osoby rozważne. 

Jej tekst umieszczono również na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej, co – można mniemać ? dowodzi chęci upowszechnienia wiedzy o zasadach bezpieczeństwa narodowego wśród ogółu obywateli RP. Dzięki temu mogłem się z nim szczegółowo zapoznać. Przeanalizowałem go zarówno pod względem jego założeń jak pod względem formy i z całym szacunkiem należnym ekspertom, którzy ten dokument opracowali, wybitnym osobistościom politycznym, które z racji swego stanowiska go zaakceptowały tudzież decydentom dzięki którym znalazł się on na witrynie MON ?muszę stwierdzić, że lektura ta wzbudziła we mnie wiele wątpliwości i obaw. 

1. FORMA

Nie można oprzeć się wrażeniu, że znaczna część tekstu Strategii obarczona jest manierą znaną Polakom z czasów PRL kiedy to rządzący ? nie mając dostatecznie szczerych intencji lub usiłując ukryć przed nimi prawdę – nasączali przemowy i oficjalne dokumenty masą deklaracji i zaklęć. 

Powtórzenia

Czytelnik strategii ? bez względu na to czy ma być jej wykonawcą czy beneficjentem ? będzie się zastanawiał dlaczego na 70 stronach Strategii Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, której tytuł mówi sam za siebie nieustannie zapewnia się go o jej celu. Wybrałem fragmenty, które to obrazują:
?Podstawowym zadaniem i główna troska każdego państwa i jego obywateli jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa w warunkach zrównoważonego rozwoju… 
…jest wyrazem troski konstytucyjnych organów państwa o zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa…
…Podstawowe interesy narodowe są niezmienne i oparte na całościowej koncepcji bezpieczeństwa państwa, uwzględniającej aspekty polityczno-militarne ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Interesy narodowe wynikają z fundamentalnych i niezmiennych wartości Polski, a ich realizacja stanowi dla państwa i jego mieszkańców potrzebę nadrzędną…
…zapewnienie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, wolności, bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i obywatela…
… żywotne interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej wiążą się z zapewnieniem przetrwania państwa i jego obywateli. Obejmują potrzebę zachowania niepodległości i suwerenności państwa, jego integralności terytorialnej i nienaruszalności granic; zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, praw człowieka i podstawowych wolności…
… Za główne cele strategiczne należy uznać:
– zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz suwerenności w decydowaniu o wewnętrznych sprawach… Nadrzędnym celem działań w obszarze bezpieczeństwa militarnego jest gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski …?

Czy jest tak źle, że Polakom trzeba o tym przypominać? Kamuflaż prawdziwych intencji autorów, czy tylko brak umiejętności w formułowaniu poważnych dokumentów? Stawiam na to drugie.

Cały artykuł w numerze 8/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

 

Tags: , ,

More Stories From Archiwum

About Jerzy Terpiłowski

Polski pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz. Laureat Nagrody Ministra Kultury (2004) oraz Medalu Prymasa Tysiąclecia (2001). Organizator i prezes Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie" dla Ochrony Tradycji Polskiej, redaktor naczelny miesięcznika kulturalno-społecznego "Tradycja". Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.