/> Obrona Polski – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Obrona Polski


Państwo jest organizacją powołaną do obrony swych obywateli, ich życia, wolności i dobytku. Musi gromadzić siły i środki stosownie do zagrożeń, które mogą przyjść z zewnątrz. Ma obowiązek zapobiegania zagrożeniom. Powinno je skutecznie eliminować. Państwo jest powołane do obrony własnej niepodległości i suwerenności. 

W okresie II wojny światowej naród polski utracił niepodległość. Po 1944 r. powstał satelicki twór państwowy, zależny od ZSRR –  Polska Rzeczpospolita Ludowa. Musiało upłynąć pół wieku, zanim Polska odzyskała wolność. Po 1989 r. społeczeństwo polskie odbudowuje odzyskane z trudem własne państwo, a więc rozważanie problemu, w jaki sposób i jakimi środkami państwo polskie może zagwarantować bezpieczeństwo swych granic, terytorium i obywateli ma nadal podstawowe znaczenie. 

Druga Rzeczpospolita przed 1939 rokiem odgrywała rolę mocarstwa regionalnego – kurs polskiej polityki zagranicznej w istocie decydował o losie Europy Środkowej. (Istnieje umotywowany pogląd, iż sojusz Warszawy z Berlinem miałby istotny i niekorzystny dla Aliantów wpływ na przebieg II wojny światowej). Dziś Trzecia i Czwarta RP (jeżeli powstanie) odgrywa istotną rolę w procesie stabilizacji regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Zbigniew Brzeziński, w pracy o strategii USA (ZSRR – USA, Plan Gry) wskazał tzw. państwa osiowe, które chcą opanować wielkie mocarstwa, by w oparciu o nie wpływać na politykę światową. Polska, wg Brzezińskiego, jest takim państwem w Europie. To z tego powodu zarówno Niemcy, jak i Rosja, chciały ją sobie podporządkować. A stan bezpieczeństwa Polski ma wpływ na bezpieczeństwo jej sąsiadów: Białorusi, Czech, państw bałtyckich, Słowacji, Ukrainy i całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego znaczenie obronności (siły) RP ma nie tylko polskie, narodowe, odniesienia.
Druga RP dysponowała znaczną liczbą ludności, jednym z większych w Europie terytorium, sporym potencjałem gospodarczym i liczącymi się w świecie siłami zbrojnymi (Wojsko Polskie uważano za jedną z największych armii lądowych świata). Mimo to państwo polskie w stosunkowo krótkiej kampanii (1 IX – 6 X 1939) poniosło klęskę militarną, która była wstępem do klęski politycznej w 1945 r. Jako jedyne wytłumaczenie tej katastrofy podawano ogromną przewagę materialną Niemiec i ZSRR. Niewątpliwie, agresorzy mieli zdecydowanie więcej żołnierzy, czołgów, samolotów i dział. Czy jednak rzeczywiście to był czynnik decydujący? A dziś, skoro mamy mniej samolotów, czołgów i żołnierzy niż Rosja, Ukraina lub Niemcy, czy grozi to znowu klęską militarną w przypadku niekorzystnej dla nas zmiany koniunktury politycznej w Europie?

Cały artykuł w numerze 8/2007 „Tradycji”, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

More Stories From Archiwum

About Romuald Szeremietiew