/> Polska – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Polska

1989

Polska lekcja

W 1989 roku Polska nie uzyskała pełnej wolności i niezależności. Została poddana jedynie przekształceniu czyli transformacji. Transformacja polega na zmianie kształtu przedmiotu przy zachowaniu jego podstawowych właściwości. W tym wypadku komuniści przepoczwarzyli się, aby dogodnie prosperować w systemie, który wydaje się być liberalną demokracją. Było to możliwe głównie ze względu na brak przygotowania kogokolwiek w Polsce na przyjęcie wolności.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

pietrzak

Żeby Polska

Napisałem, “Żeby Polska była Polską” po czerwcu 1976 roku. Miały wtedy miejsce historycznie ważne protesty robotników w Ursusie i Radomiu. Reżim Gierka brutalnie spacyfikował oba siedliska buntu. Komunistyczna propaganda wprowadziła do mediów dwa epitety: warchoły i wichrzyciele, na określenie buntowników.

zydzi

Polacy i Żydzi

Zrozumienie pojęcia “tradycji” wydaje się proste, a jednak gdy współczesnemu Europejczykowi przychodzi je sformułować, bąka zazwyczaj oderwane zdania, przypominając swym zachowaniem człowieka, którego spytano, co to jest korba. Zamiast podać definicję narzędzia, usiłuje przedstawić czynność, którą wykonywał przy jego pomocy.

wojsko

Wizja strategii

W warunkach konkurencji państw, najróżniejsze ośrodki wpływu niezmiennie starają się o to, aby Polska nie była dostatecznie sprawna militarnie, bo przez to będzie bardziej ulegała gospodarczo i kulturowo silniejszym. To niepokojące, zwłaszcza że już od kilku wieków przywódcy RP wykorzystują (statystycznie rzecz ujmując) nie więcej niż 1/4 potencjalnych możliwości sił zbrojnych.

obrona_ter

Obrona terytorialna

Doświadczenie terytorialnych formacji zbrojnych funkcjonujących na zasadzie pospolitego ruszenia w systemach obronnych setek państw od wieków oraz fakt, że współcześnie wszystkie liczące się militarnie państwa NATO (a także regionalni liderzy polityczno-militarni, tacy jak: Rosja, Chiny, Indie i Brazylia) posiadają takie wojska, świadczy, że są one jedyną zdolną formacją do obrony terytorium Rzeczypospolitej przed interwencją zewnętrzną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tarcza narodu

Analizowany przez Jerzego Terpiłowskiego dokument ?Strategii Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej? określa bardzo ogólnie to, co należy zrobić, aby pożądany stan zabezpieczeń utrzymać lub poprawić, ale nie ujawnia aktualnej sytuacji i nie jest doktryną wojskową, która odnosiłaby się do materii tego problemu.

ngo

Swoista tradycja

Naród polski ma szczególne doświadczenia w zakresie ochrony i obrony swej niepodległości i suwerenności oraz walki o odzyskanie bytu narodowego i państwowego. Historia Polski to pasmo ciągłych walk o biologiczne, kulturowe, narodowe i państwowe przetrwanie każdego niemal pokolenia. W czasie, gdy oficjalne władze nie istniały, to właśnie społeczeństwo, na zasadzie pospolitego ruszenia, podejmowało wysiłek zachowania tożsamości narodowej i odbudowy państwa polskiego.

obrona

Obrona Polski

Państwo jest organizacją powołaną do obrony swych obywateli, ich życia, wolności i dobytku. Musi gromadzić siły i środki stosownie do zagrożeń, które mogą przyjść z zewnątrz. Ma obowiązek zapobiegania zagrożeniom. Powinno je skutecznie eliminować.

inteligencja

Rycerze tradycji

Czyżby polski inteligent zawstydził się swego ? niczym nie usprawiedliwionego – istnienia i cicho zniknął z horyzontu? A może raczej został pozbawiony prawa głosu? Na czoło wysunęli się bowiem, samozwańczo roszcząc sobie prawo do przewodzenia polskiemu narodowi, tzw. intelektualiści ? ?sprzedawcy używanych idei? (jak nazwał ich w jednym ze swych esejów F.A. von Hayek).

poland

Gdzie ta Polska?

Gdy w 1956 r. wystawiono w Polsce głośną sztukę Alfreda Jarry?ego Król Ubu, nikt nie patrzył na gorzki, ba, prowokacyjny podtytuł dramatu: Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Wtedy ważne było co innego: do Polski znów przychodziła... Czytaj dalej | Share it now!

Older Posts››