/> Socjopatria – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Socjopatria


George Orwell trafił w dziesiątkę problemu, wieszcząc w powieści Rok 1984, iż nowomowa – tworzona w celu wprowadzenia w świadomość poddanych treści potrzebnych władcom – opanuje prędzej czy później wszelkie obszary ludzkiego myślenia. 

Umysły obywateli Wspólnoty Socjalistycznych Narodów odczuły na własnych zwojach mózgowych indoktrynację utrwalonymi w świadomości pokoleń pojęciami, którym specjaliści od socjotechniki nadali nowe znaczenie. Proceder ów przekroczył jednak określoną przez pisarza cezurę czasową obwieszczoną w tytule książki i rozwija się bez większych przeszkód również we Wspólnocie Narodów Demokratycznych.

Być może – jak to bywa z wielkimi odkryciami – władcy całego świata, bez względu na orientację polityczną, uznali, że o wiele wygodniej zapanować nad świadomością społeczeństw, niż bezustannie zwalczać zbrojnie fanaberie niepokornych, którym marzyć się będzie niepodległość, honor i wiara w życie nadprzyrodzone.

Cały artykuł po uruchomieniu portalu. 

Tags: , , , ,

O autorze: Adam Wilatowski

Podróżnik po świecie i ludziach, nietracący kontaktu z polskimi narodowymi sprawami. Zatroskany o przyszłość Rzeczypospolitej. Oryginalny pisarz.