/> Dwa obozy – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Dwa obozy


Inteligencja polska od początku swego istnienia dzieliła się, w największym uproszczeniu, na obóz ?europejski? i ?chrześcijański?. (…) Obóz patriotyczny zanikał z biegiem lat… jakby pogodzony z tym, że w powojennym świecie nie ma dla niego miejsca. Romański nic więcej nie napisał, Sergiusz Piasecki wydał jedną powiastkę satyryczną, a treścią powieści Mackiewicza były czasy już wtedy ?historyczne? – albo obrazki ze smutnego życia emigracji. Poezje Lechonia miały coraz mniej czytelników – aż wreszcie poeta sam wyrwał się z tego świata, w którym szatan zdawał się triumfować. Kazimierz Wierzyński wytrwał dłużej; ale w chwili śmierci w 1969 r. mało kto w Polsce znał jego twórczość powojenną.    

Natomiast obóz ?europejski? – we Lwowie sam Boy, po wojnie Nałkowska, Jastrun, Miłosz, Breza, Iwaszkiewicz, nieco później Słonimski i cała masa krytyków i eseistów – poddał się totalizmowi bez walki. Okazało się, że ich ?europejskość? nie jest żadną tarczą przeciw ofercie, z jaką wystąpiły władze.

Cały artykuł w numerze 7/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

Tags: , , , ,

More Stories From Artykuły

About Piotr Skórzyński