/> komunizm – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

komunizm

las

Leśni Bracia

Tą romantyczną, śpiewną, ale jakże tragiczną nazwą: Leśni Bracia określa się ruch oporu, głównie leśne oddziały – partyzantkę antysowiecką w krajach bałtyckich. Leśni Bracia walczyli z sowieckim okupantem od połowy roku 1944 do… Właśnie, do kiedy, jaka data jest graniczna? Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Przyjmuje się, że do początków drugiej połowy lat pięćdziesiątych, wówczas, gdy myśmy w Polsce ulegli zaczadzeniu urokami gomułkowskiej odnowy. Łotysze, Litwini i Estończycy najdłużej krwawili w Europie.

świat

Wojna światów

Inteligenci zachodni w większości nie mieli najmniejszej ochoty spoglądać na to, co dzieje się w krajach Drugiego Świata. Najbardziej charakterystyczne jest usunięcie z umysłów większości tego, co działo się w Azji tam, gdzie sytuację kontrolowali komuniści. W ten sposób kształtowała się już postawa, którą parę lat później Jeane Kirkpatrick nazwała polityczną poprawnością – a której podkładem psychologicznym jest ten sam, co zawsze, infantylizm tęsknoty za utopią.

pietrzak

Żeby Polska

Napisałem, “Żeby Polska była Polską” po czerwcu 1976 roku. Miały wtedy miejsce historycznie ważne protesty robotników w Ursusie i Radomiu. Reżim Gierka brutalnie spacyfikował oba siedliska buntu. Komunistyczna propaganda wprowadziła do mediów dwa epitety: warchoły i wichrzyciele, na określenie buntowników.

1989

Polska lekcja

W 1989 roku Polska nie uzyskała pełnej wolności i niezależności. Została poddana jedynie przekształceniu czyli transformacji. Transformacja polega na zmianie kształtu przedmiotu przy zachowaniu jego podstawowych właściwości. W tym wypadku komuniści przepoczwarzyli się, aby dogodnie prosperować w systemie, który wydaje się być liberalną demokracją. Było to możliwe głównie ze względu na brak przygotowania kogokolwiek w Polsce na przyjęcie wolności.

ipn

Wniosek do IPN

W 2007 roku Stowarzyszenie ?Pospolite Ruszenie? złożyło w IPN zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (jego treść publikujemy poniżej). Otrzymaliśmy wtedy odpowiedź, że wszczęcie sprawy nie jest możliwe, ponieważ IPN nie dysponuje wystarczającą ilością dowodów, aby ustalić i ukarać winnych zbrodni komunistycznej. Przez ostatnie dziewięć lat, a zwłaszcza ostatnio zasoby IPN powiększyły się o wiele cennych dokumentów. Może nadszedł wreszcie czas, aby poznać prawdziwą historię Polski? – Redakcja