/> DNA – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

DNA

DNA

DNA polskich elit

Największym problemem Polski jest brak elity. W innych krajach możemy mówić o jej niedostatku, ale w Rzeczypospolitej ludzie godni tego miana działający w kulturze albo w polityce są niby pojedyncze perły w błocie.