/> Archiwum – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Archiwum

nr4

Numer 4/2006

W numerze (stron 195):
Wiesław Wysocki, Gwiazda wytrwałości
Jerzy Terpiłowski, Biało-czerwony szalik
Jerzy Terpiłowski, Piękno walki
Alicja Szóstka, O restytucję historii
Wiesław Wysocki, Duch Rzeczypospolitej
Piotr Skórzyński, Rzeczpospolita
Wiesław Wysocki, Wizje Polski
Jan Kantemir, Honor
Alicja Szóstka, Pospolite Ruszenie
Artur Leinwand, Polskie Termopile
Bohdan Urbankowski, Powstanie 1945
Marek Chodakiewicz, Polska lekcja
Jerzy Terpiłowski, Groźna dywersja

narbutt3

Drugi w sztafecie

To nie jest starszych panów dziadów sprawowanie
w kapliczce zamkniętego piękna
to z naszych żył do waszych
póki tchu wlewanie
niepodległego tętna

Jerzy Narbutt

szlachecka

Boże Narodzenie

Oby świąteczny nastrój duchowego przeżycia doznawanego w gronie najbliższych w Boże Narodzenie odnowił energię ciała i duszy dla osiągania sukcesów na polu osobistym i zawodowym. A Nowy Rok 2019 niech przyniesie Wam wiele nadzwyczajnych, szczęśliwych wydarzeń.

milosz

Sprawa Miłosza

Zawsze bardzo przejmowało mnie to zdjęcie: Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz i Kazimierz Wyka, nieprawdopodobnie młodzi, siedzą na jakichś deskach, przy jakiejś szopie. To w Krzeszowicach, 1942. Mieszkałem tuż obok, w Krakowie. Wszyscy oni w mniejszym lub większym stopniu oddziałali na moje życie, także przez kontakt osobisty. Ale najbardziej, jak zawsze przy oglądaniu starych zdjęć, przejmuje mnie kontrast między tamtą unieruchomioną chwilą, a przyszłymi, nieprzesądzonymi jeszcze wyborami życia i moją dzisiejszą wiedzą. Upływ czasu, nawet najlepszego, jest zawsze okrutny, a darzyłem tych ludzi zmienną, lecz oczywistą sympatią. Nie wiadomo było, co będzie z Polską, ze światem, z nami. Nie było też wtedy przesądzone, że najważniejszym doświadczeniem, jakie czeka jeszcze nas wszystkich, będzie komunizm.

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

literaturka

Literaturka

Czy naprawdę mamy jeszcze literaturę? A może pozostała nam tylko rzeczywistość i język, polski język, o ukształtowanej, ale coraz mniej pamiętanej tradycji?
W tej tradycji coś takiego z całą pewnością było: literatura, czyli rozmowa o świecie, która prowadzona jest w taki sposób, aby miało to zarazem znaczenie artystyczne. Podwójne wymaganie, podwójne przypisanie. Pomińmy kłopoty z pojęciem “rzeczywistość”, stosowanym wobec dzieł, z których jedne mogą opowiadać o snach, inne o mistycznych doświadczeniach, a jeszcze inne – sięgnijmy po klasyczny, Balzakowski pomysł – o przygodach młodego człowieka z prowincji, który postanowił zrobić karierę w stolicy. Załóżmy, że każdy utwór ma moc wskazywania takiego pola odniesień poza sobą, jakie jest mu właściwe.

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

powstanie

Pomnik Powstania

Zostanie po nas miasto gruzów
i barykada z naszych ciał,
zostanie po nas kpina głupców,
płacz matek i litania skarg
i pozostanie niepodległa
miłość wolności – i ta jedna
urośnie w pomnik, w krzyk kamienny,
co zerwie naród, aby wstał
i by zrozumiał jaki cenny
był nasz rozumny szał.

zydzi

Rozpoznanie cywilizacją

W swych “Szyfrach cywilizacji” (“Tradycja”, 2015) nasz Naczelny dał nieskrępowany upust zarówno swoim poglądom, jak temperamentowi. Nieco pod prąd ogólnemu trendowi odjął nieco odium z islamu, obarczając winą za globalne napięcie i akty terroru potęgi świata. Wskazał na nieuchronność konfliktu superideologii* młodych i prężnych społeczeństw islamskich i starych degenerujących się światopoglądowo i obyczajowo – europejskich. Na tym tle dostrzegał szczególną rolę Polski. Pisał, że „Obserwuje się […] re-ewangelizację chrześcijan prowadzoną w duchu umocnienia. W Polsce, niezmordowane duszpasterstwo o. Tadeusza Rydzyka dopomogło do zwycięstwa w wyborach ugrupowania deklarującego restaurację narodowej tradycji, w której jednym z filarów potęgi państwa był katolicyzm. Pewni obywatele Rzeczypospolitej zareagowali na to tak, jak gdyby poza nazwiskami i adresem nie mieli nic wspólnego z polskością. Ludzie podobni do nich od tysiącleci propagowali rozmiękczanie wiary, rozluźnianie obyczajów, relatywizm i pogoń za zyskiem rodzącą powszechną korupcję. Takie działania zaowocowały Wielką Rewolucją Francuską, ale stymulujący ją kod mógł przywędrować już we wczesnym średniowieczu.”
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

kaci

Dzień Żołnierzy Wyklętych

Jak nazywają obecnie zmagania Żołnierzy Wyklętych ideowi spadkobiercy namiestników Moskwy z lat 1944/56? Pisze Cezary Michalski w Newsweeku z 1 marca (W Dniu, w którym Polacy obnoszą obrazy ich walki, męczeństwa i śmierci), że prawica ich zawłaszczyła, a „Wybór jako historycznej i pedagogicznej matrycy wydarzeń najbardziej dzielących Polaków, mających najwięcej cech autentycznej wojny domowej, jest uzasadnieniem dla radykalizowania konfliktu politycznego dzisiaj.”
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

tatarak

Zielone Świątki

Ludzkość pędzi przed siebie coraz szybciej. Zmiany w sposobie życia człowieka zauważalne są już w obrębie dziesięcioleci. O wiele wolniej zmienia się duchowość mieszkańców naszej planety, a religie i wyznania pozostają takie same przez wiele wieków, niektóre trwają przez tysiąclecia. Kolejne uzewnętrznienia odczuwania Boga wydają się być jedynie innym opisem Jego istoty. Możliwe że owo miejsce rozmowy z Bogiem, które człowiek znajduje w sobie, jest ciągle to samo, mimo że na fundamentach jednej świątyni buduje sobie następne.
Bywa, że przesłanie wiary, chociaż wyrażane w innej już aranżacji, pozostaje podobnie niezmienione jak miejsca kultu, podłoże na których je zbudowano.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

czasy-tuskie

Czasy tuskie

Przypominamy artykuł opublikowany m.in. w Tygodniku „Solidarność” autorstwa Jerzego Terpiłowskiego.

(…)Saksończyka Augusta Wettyna wybrano Królem Polski w drodze wyborczych machinacji. Nie grał w piłkę nożną jak Donald Tusk, lecz świetnie jeździł konno i strzelał, a najsprawniej podbijał serca dam. Lubiono go i wróżono mu pomyślną przyszłość. W połączeniu pod swym berłem Saksonii i Polski upatrywał możliwości powstania europejskiego mocarstwa. Donald Tusk chce, aby Polska stała się regionem potężnej Europy.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

Older Posts››