/> przełom – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

przełom

przelom

Przełom epok

Niektóre choroby postępują wolno, w sposób niezauważalny dla pacjenta, aż nagle następuje nagły zwrot w tym procesie: zagrażające życiu ujawnienie się szeregu objawów. Mamy stan przełomu, którego kulminacją jest kryzys.