/> Obrona terytorialna – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Obrona terytorialna


Militarna struktura obronna państwa o strategii defensywnej (w przeciwieństwie do tego o strategii ofensywnej, w której podstawą sił zbrojnych są wyłącznie wojska operacyjne ? interwencyjne, ekspedycyjne, uderzeniowe, okupacyjne) złożona jest z dwóch komponentów: obrony terytorialnej i wojsk operacyjnych.

Konieczność takiego podziału gen. dyw. dr Franciszek Skibiński (szef sztabu 1. Dywizji Pancernej generała Maczka) uzasadnia następująco: ?już z samego faktu istnienia i przeznaczenia do ściśle określonych zadań – uderzeniowych (operacyjnych) sił zbrojnych wynika automatycznie potrzeba dysponowania innym gatunkiem sił, które organizuje się wszędzie pod taką, czy inną wersją nazwy terytorialnych sił zbrojnych (?). Gdyby bitwa przeniosła się na (?) własny obszar krajowy wojska terytorialne, musiałyby wtedy wystąpić w roli równorzędnego partnera w stosunku do własnych wojsk uderzeniowych, a w stosunku do nieprzyjaciela – w roli co najmniej równego przeciwnika.?

Profesor Zbigniew Brzeziński, w swojej strategicznej koncepcji obrony Polski przedstawił dwukomponentową wizję sił zbrojnych, iż jest potrzebna nam: ?niewielka, ale nowocześnie wyposażona i nowocześnie wyszkolona armia zawodowa i oparta na powszechnym obowiązku służby wojskowej, armia terytorialna, czyli armia krajowa, która nie tylko będzie bronić swojego rejonu, czy miasta, przed zajęciem go przez nieprzyjaciela, ale będzie mu zadawać ciosy, nękać go i wyrządzać straty w wypadku okupacji.?

Doświadczenie terytorialnych formacji zbrojnych funkcjonujących na zasadzie pospolitego ruszenia w systemach obronnych setek państw od wieków, oraz fakt, że współcześnie wszystkie liczące się militarnie państwa NATO (a także regionalni liderzy polityczno-militarni, tacy jak: Rosja, Chiny, Indie i Brazylia) posiadają takie wojska, świadczy, że są one jedyną zdolną formacją do obrony terytorium Rzeczypospolitej przed interwencją zewnętrzną.

Stąd jest nieodpowiedzialne i strategicznie nieuzasadnione likwidowanie struktur Obrony Terytorialnej w Polsce na początku XXI wieku i zastępowanie ich Narodowymi Siłami Rezerwy, nie mającymi tradycji ani w Polsce, ani w innych europejskich państwach.

Rozwiązanie takie jest typowe dla strategii państwa imperialnego i jest mało użyteczne wobec wyzwań współczesnego bezpieczeństwa narodowego Polski, w kontekście jej geopolitycznego położenia i doświadczeń historycznych.             

Obrona Terytorialna (OT) to zasadnicza część struktury nowoczesnych sił zbrojnych. Jest ona konieczna i niezbędna w nowoczesnym państwie demokratycznym, gdyż umożliwia wykorzystanie powszechnej aktywności obywatelskiej na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa narodowego po relatywnie niskich kosztach. W systemie pojęć NATO określana jest jako ?komponent nowoczesnej struktury militarnej, którego powiązanie z systemem niemilitarnym, w decydujący sposób wpływa na skuteczność obrony narodowej?. Jej uzupełnieniem w obronie terytorium narodowego są wojska operacyjne, które – mimo elitarności, mobilności oraz zdolności do szerokiego i precyzyjnego manewru na lądzie, powietrzu i morzu – nie są w stanie same obronić państwa.

Właśnie OT ? jako ?komponent nowoczesnej struktury wojskowej? – zapewnia, we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz cywilnymi strukturami ochrony i obrony, skuteczne sprostanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego. Szczególną wartością OT jest zdolność do natychmiastowego wsparcia wojskowego władz i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych oraz innych zagrożeń i nieszczęść, a także potrzeb wojskowego zabezpieczenia funkcjonowania lokalnych władz i społeczności.

Przykładem takiego wsparcia były m.in. działania awangardowej 1 Gdańskiej Brygady OT im. gen. Józefa Wybickiego po wybuchu gazu w gdańskim wieżowcu, podczas pożaru hali Stoczni Gdańskiej i klęsce powodzi (oberwanie chmury).

W sierpniu 2005 r., po uderzeniu huraganu ?Katrina? na Nowy Orlean, widzieliśmy w akcji amerykańską Gwardię Narodową (odpowiednik polskiej OT) w niesieniu wszechstronnej pomocy władzom i społeczeństwu amerykańskiemu w sytuacji, kiedy inne cywilne służby porządkowe i ratownicze nie były w stanie same sprostać skutkom jednej z największych klęsk żywiołowych w historii USA.

Formacje terytorialne wojsk wielu państw europejskich NATO uzyskują gotowość do działania w kilka godzin, tj. znacznie szybciej, niż ich wojska operacyjne i struktury oparte na siłach rezerwy.

To głównie Obrona Terytorialna (nie wojska operacyjne) ?w decydujący sposób wpływa na skuteczność obrony narodowej?, gdyż korzysta z atutów strategicznej obrony terytorium przez jego naród (powszechne przygotowanie społeczeństwa do ochrony i obrony ojczyzny, gotowość do prowadzenia działań nieregularnych i obrony miejscowości, znajomość terytorium, wsparcie moralne i logistyczne wojska przez społeczeństwo), co zapewnia przewagę nawet nad wielokrotnie przeważającymi liczebnie i technicznie siłami agresora. 

Powszechnie zorganizowana OT jest zarazem warunkiem koniecznym do skutecznego wykorzystania w obronie Polski oraz obronie wspólnej NATO drugiego komponentu systemu obronnego – wojsk operacyjnych (własnych i państw sojuszniczych).  Równocześśnie powszechna OT jest konieczna do skutecznego wsparcia wojskowego władz i społeczeństwa w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych zagrożeń oraz nieszczęść czasu pokoju i okresu kryzysu, wojny czy ewentualnej okupacji. Organizując się na miejscu6, jest w stanie niemalże natychmiast nieść wszechstronną pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Dewiza Gwardii Narodowej USA (odpowiednika polskiej OT) ? ?Always Ready, Always There? (Zawsze gotowi, zawsze na miejscu) oraz gęsta sieć jednostek wojsk lądowych GN USA (ponad 3000) oddają istotę gotowości i organizacji nowoczesnej OT.

Budowanie przez Polskę powszechnej OT, tworzonej na zasadzie nowocześnie rozumianego pospolitego ruszenia, stanowi największe wyzwanie w procesie kształtowania się trwałego bezpieczeństwa narodowego Polski. Jest ono także wnoszeniem istotnego wkładu – odpowiadającego kluczowemu znaczeniu naszego kraju w bezpieczeństwie Europy – do skutecznej obrony wspólnej NATO. Stworzenie powszechnej OT włączy nasze państwo do rzędu państw o nowoczesnej i skutecznej strukturze bezpieczeństwa, bowiem – jak to ujmuje zapis w konstytucji USA (najstarszej konstytucji świata): – ?dobrze zorganizowana milicja [OT] jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa?.

 Cały artykuł w numerze 8/2007 ?Tradycji?, kontakt z redakcją: etradycja@gmail.com

Tags: , , ,

More Stories From Archiwum

About Ryszard Jakubczak