/> pospolite ruszenie – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

pospolite ruszenie

brandt

Pospolite ruszenie

Jakie są nasze pierwsze skojarzenia z nazwą pospolite ruszenie? Pewnie przed oczyma stają nam barwne sceny z Trylogii Sienkiewicza – obraz XVII-wiecznej szlachty ściągającej niespiesznie na miejsce zbiórki. Barwny, jarmarcznie hałaśliwy obóz, pełen dysput, rozpraw, niezadowolenia, złożony z poczciwych szlachciurów wyrwanych od gospodarstwa. Nieprzeliczony zastęp sług pilnujących namiotów i sprzętów wziętych dla panów wygody. Hektolitry przelanego miodu, zapach jagieł, krup, bigosu, mięsiwa…

obrona_ter

Obrona terytorialna

Doświadczenie terytorialnych formacji zbrojnych funkcjonujących na zasadzie pospolitego ruszenia w systemach obronnych setek państw od wieków oraz fakt, że współcześnie wszystkie liczące się militarnie państwa NATO (a także regionalni liderzy polityczno-militarni, tacy jak: Rosja, Chiny, Indie i Brazylia) posiadają takie wojska, świadczy, że są one jedyną zdolną formacją do obrony terytorium Rzeczypospolitej przed interwencją zewnętrzną.

ngo

Swoista tradycja

Naród polski ma szczególne doświadczenia w zakresie ochrony i obrony swej niepodległości i suwerenności oraz walki o odzyskanie bytu narodowego i państwowego. Historia Polski to pasmo ciągłych walk o biologiczne, kulturowe, narodowe i państwowe przetrwanie każdego niemal pokolenia. W czasie, gdy oficjalne władze nie istniały, to właśnie społeczeństwo, na zasadzie pospolitego ruszenia, podejmowało wysiłek zachowania tożsamości narodowej i odbudowy państwa polskiego.

pospoliter

Pospolite ruszenie

Pospolite ruszenie jako forma organizacji sił zbrojnych występuje w polskiej wojskowości od jej zaczątków. Zmieniała się jego rola oraz zasięg społeczny, tym niemniej stanowiło ono ostateczny środek, do którego uciekano się w momencie zagrożenia państwa od czasów plemiennych, poprzez próby poderwania całego narodu do walki podczas powstań okresu zaborów, aż po II wojnę światową, powszechny udział społeczeństwa w konspiracji i nierównej walce prowadzonej przez Armię Krajową z niemieckimi i sowieckimi okupantami.

rycerz

Damskie wsparcie

Aktywność kobiet w działaniach ochronnych i obronnych wypływała zawsze z poczucia współodpowiedzialności i współuczestniczenia, na równi z mężczyznami, chociaż w innej formie i zakresie, za losy narodu i państwa…