/> Andrzej Adamowicz – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Andrzej Adamowicz

Płk dr inż. Andrzej Adamowicz, absolwent WAT, ekspert lotniczy i bezpieczeństwa latania. Był ekspertem wojskowym na rokowaniach OBWE w Wiedniu, inspektorem kontroli zbrojeń, były dyplomata w Londynie, służył w siłach pokojowych ONZ oraz w dowództwach USA i NATO. Współpracownik firmy consultingowej 10EQS oraz Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego "SDirect24"

Posts by: Andrzej Adamowicz