/> Andrzej Adamowicz – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Andrzej Adamowicz

Płk dr inż. Andrzej Adamowicz, absolwent WAT, ekspert lotniczy i bezpieczeństwa latania. Był ekspertem wojskowym na rokowaniach OBWE w Wiedniu, inspektorem kontroli zbrojeń, były dyplomata w Londynie, służył w siłach pokojowych ONZ oraz w dowództwach USA i NATO. Współpracownik firmy consultingowej 10EQS oraz Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego "SDirect24"

Posts by: Andrzej Adamowicz

lasy

Róża i świat

Nie czas żałować róży, kiedy płoną lasy
Nie czas lasów żałować, kiedy płonie świat (…)
Jednak żałuję róży i płaczę nad sobą…

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, “Róża i świat”

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie coraz bardziej obnażają kruchość człowieka w konfrontacji z siłami natury. Tajfuny, huragany, powodzie niszczą dorobek życia, a nawet to życie zabierają. Do tego dokłada się również sam człowiek, wzniecając rebelie lub wojny. Zarówno jedne, jak i drugie, potrafią zniszczyć zaledwie w ciągu kilku dni nawet kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Z uwagi na masowość tych zdarzeń zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

wot

Obrona Terytorialna – dwie wizje

Od wielu miesięcy trwa w Polsce ożywiona dyskusja na temat roli obrony terytorialnej w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Szczególnie przybrała ona na sile po decyzji MON dotyczącej powołania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) jako samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych i przystąpieniu do formowania struktur tych wojsk. Warto zatem się przyjrzeć, jak do tej sprawy podeszli nasi sąsiedzi – Czesi, którzy również przystąpili do gruntownej reorganizacji swoich Sił Rezerwy, których część określana mianem Czynna Rezerwa w dużej mierze realizuje zadania zbliżone do działań przewidzianych dla WOT w Polsce. Jednak podejście Czechów do tego problemu jest odmienne. Warto więc porównać wizje tych wojsk w obydwóch państwach.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)