/> prof. Marek Jan Chodakiewicz – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: prof. Marek Jan Chodakiewicz

Posts by: prof. Marek Jan Chodakiewicz

1989

Polska lekcja

W 1989 roku Polska nie uzyskała pełnej wolności i niezależności. Została poddana jedynie przekształceniu czyli transformacji. Transformacja polega na zmianie kształtu przedmiotu przy zachowaniu jego podstawowych właściwości. W tym wypadku komuniści przepoczwarzyli się, aby dogodnie prosperować w systemie, który wydaje się być liberalną demokracją. Było to możliwe głównie ze względu na brak przygotowania kogokolwiek w Polsce na przyjęcie wolności.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

top

Potrzeba zmian

W jednej z sekcji Biblioteki Kongresu stoi komputer, który zawiera bazę danych ściśle tajnych dokumentów sowieckich. Dziesięć lat temu udało się bowiem wywieźć do Stanów Zjednoczonych około miliona stron raportów Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Jeszcze kilkanaście lat temu dostęp do nich miała jedynie mała grupa upoważnionych.