/> Żydzi – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

Żydzi

zydzi

Polacy i Żydzi

Zrozumienie pojęcia “tradycji” wydaje się proste, a jednak gdy współczesnemu Europejczykowi przychodzi je sformułować, bąka zazwyczaj oderwane zdania, przypominając swym zachowaniem człowieka, którego spytano, co to jest korba. Zamiast podać definicję narzędzia, usiłuje przedstawić czynność, którą wykonywał przy jego pomocy.