/> Aleksandra Skrabacz – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

About Aleksandra Skrabacz

Posts by: Aleksandra Skrabacz

ngo

Swoista tradycja

Naród polski ma szczególne doświadczenia w zakresie ochrony i obrony swej niepodległości i suwerenności oraz walki o odzyskanie bytu narodowego i państwowego. Historia Polski to pasmo ciągłych walk o biologiczne, kulturowe, narodowe i państwowe przetrwanie każdego niemal pokolenia. W czasie, gdy oficjalne władze nie istniały, to właśnie społeczeństwo, na zasadzie pospolitego ruszenia, podejmowało wysiłek zachowania tożsamości narodowej i odbudowy państwa polskiego.

rycerz

Damskie wsparcie

Aktywność kobiet w działaniach ochronnych i obronnych wypływała zawsze z poczucia współodpowiedzialności i współuczestniczenia, na równi z mężczyznami, chociaż w innej formie i zakresie, za losy narodu i państwa…