/> wolność – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

wolność

liberty

Wolność, tradycja, liberalizm

We współczesnych dyskusjach dotyczących kwestii społecznych czy politycznych tradycję i wolność traktuje się często jako wartości leżące na przeciwległych biegunach i wzajemnie się wykluczające. Sugeruje się, że nie można z szacunkiem podchodzić do jednej, respektując zarazem drugą.

wolnosc

Granice odmienności

Pytanie, które chciałbym dziś zadać, to pytanie o wolność. Jak zachować wolność w sytuacji współistnienia różnych kultur, które dzieli tak wiele, że nie mogą dojść do porozumienia w sprawach życia codziennego, nie mówiąc o tak fundamentalnych kwestiach, jak godność, wolność i prawa każdego człowieka?