/> Damian Leszczyński – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Damian Leszczyński

Posts by: Damian Leszczyński

erystyka

Sofisteria

Czy nieuczciwe sposoby argumentacji i erystyczne manipulacje są czymś nieuchronnym – jak wojny albo podatki? To bardzo prawdopodobne. A skoro tak, to podobnie jak w wypadku wojny, chcąc uniknąć niespodziewanego ataku dobrze jest być uzbrojonym i znać strategię i taktykę przeciwnika, tak też w wypadku dyskusji czy sporu dobrze wiedzieć, jakie argumenty może zastosować adwersarz. W tym celu, między innymi, napisał Schopenhauer swoją Erystykę. To po pierwsze, a po drugie, potrzebna jest „odrobina koniecznej odwagi” po to, aby nazywać rzeczy po imieniu – bełkot bełkotem, a bzdurę bzdurą. Jeśli zdefiniujemy Herbertowskie określenie „zapaść semantyczna” jako sytuację, w której słowa tracą swoje tradycyjne znaczenia i odrywają się od rzeczy, to być może tego rodzaju jednoznaczność jest dziś jedynym sposobem, aby zapaści tej nie pogłębiać.

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

liberty

Wolność, tradycja, liberalizm

We współczesnych dyskusjach dotyczących kwestii społecznych czy politycznych tradycję i wolność traktuje się często jako wartości leżące na przeciwległych biegunach i wzajemnie się wykluczające. Sugeruje się, że nie można z szacunkiem podchodzić do jednej, respektując zarazem drugą.