/> Alicja Szóstka – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

About Alicja Szóstka

Posts by: Alicja Szóstka

historia

O restytucję historii

Czyja władza, tego historia – sparafrazować można regułę cuius regio eius religio. Władza niemal wszędzie (a zawsze skutecznie) była i jest również panowaniem nad pamięcią historyczną narodu i prezentowaną wizją historii.

brandt

Pospolite ruszenie

Jakie są nasze pierwsze skojarzenia z nazwą pospolite ruszenie? Pewnie przed oczyma stają nam barwne sceny z Trylogii Sienkiewicza – obraz XVII-wiecznej szlachty ściągającej niespiesznie na miejsce zbiórki. Barwny, jarmarcznie hałaśliwy obóz, pełen dysput, rozpraw, niezadowolenia, złożony z poczciwych szlachciurów wyrwanych od gospodarstwa. Nieprzeliczony zastęp sług pilnujących namiotów i sprzętów wziętych dla panów wygody. Hektolitry przelanego miodu, zapach jagieł, krup, bigosu, mięsiwa…

inteligencja

Rycerze tradycji

Czyżby polski inteligent zawstydził się swego ? niczym nie usprawiedliwionego – istnienia i cicho zniknął z horyzontu? A może raczej został pozbawiony prawa głosu? Na czoło wysunęli się bowiem, samozwańczo roszcząc sobie prawo do przewodzenia polskiemu narodowi, tzw. intelektualiści ? ?sprzedawcy używanych idei? (jak nazwał ich w jednym ze swych esejów F.A. von Hayek).

poeci

Spór o Polskę

W konflikcie Herberta i Miłosza wystąpiła wyraźna sprzeczność interesów. U jednego na pierwszym planie jest (i będzie nim do końca życia) ojczyzna, drugi (który sam siebie nazywa ?wygnańcem bez ojczyzny?  i ?Litwinem piszącym po polsku?) się od tej ojczyzny i jej tradycji wyraźnie odcina, wręcz pała do niej niezrozumiałą nienawiścią. Pierwszy, nawet gdy był ?barbarzyńcą w ogrodzie?, wędrował ?labiryntem nad morzem? czy przyglądał się ?martwej naturze z wędzidłem? na płótnach malarzy flamandzkich mocno czuł swoje zakorzenienie w tradycji polskiej, która tam wszak, nad Śródziemnomorzem ma swe źródło. Drugi ? za wszelką cenę chciał być ?tym lepszym czyli Europejczykiem?. Charakterystyczne jest to, że Miłosz stał się głosem liberalizmu i lewicy, Herbert zaś głosem konserwatyzmu i prawicy. Po stronie Miłosza stanęła Gazeta Wyborcza i zwolennicy tzw. grubej kreski (jego imię wypisała na sztandarach Unia Wolności), po stronie Herberta Tygodnik Solidarność oraz zwolennicy dekomunizacji i lustracji. Miłosza obwieścili ?Narodowym Autorytetem? intelektualiści, Herbert pozostał ?Księciem Poetów? i ?Panem Cogito?, który każe być wiernym i iść ? dla inteligencji polskiej pamiętającej o swych korzeniach.

... Czytaj dalej