/> Alicja Szóstka – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Alicja Szóstka

Posts by: Alicja Szóstka

poeci

Spór o Polskę

Z wykształcenia obydwaj byli prawnikami, z powołania – poetami. Obydwaj pozostawili po sobie legion naśladowców i epigonów, wyznawców i apologetów. Ich trwająca czterdzieści lat, nad wyraz burzliwa znajomość, obrosła literacką legendą (zwłaszcza, że przywodzi na myśl spór Mickiewicza i Słowackiego), ale również pospolitą plotką, a nawet żenującymi oszczerstwami. Dzieje swojej znajomości zapisali w listach słanych do siebie z miasta do miasta, z kraju do kraju, z kontynentu na kontynent. Nie dość tego, także w dedykowanych sobie nawzajem wierszach, a nawet w wierszach, w których jeden drugiego czynił nie tylko adresatem, ale i bohaterem lirycznym. (…)
Zbiór korespondencji Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem z lat 1958-1990 daje wreszcie możliwość wyśledzenia istotnych przyczyn konfliktu między obu poetami, którego erupcja na początku lat 90. wywołała niezliczone komentarze publicystów i literaturoznawców.
Ów konflikt niektórych wtedy zbulwersował, a nawet zgorszył, innych ucieszył, większość jednak chyba zaskoczył.

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

dworek

“Ujrzanów” – recenzja

Autor, posługując się dziecięcą logiką, precyzyjnie rejestruje zarówno wydarzenia, jak postawy ludzi wobec dramatycznych sytuacji. Uwidacznia siłę przywiązania do wiary, która pomaga przetrwać najgorsze i powstrzymuje przed podejmowaniem hańbiących decyzji.

Podobnie samotny w kosmosie, jak wyimaginowany Mały Książę – bohater „Ujrzanowa” jest jednak tworem z krwi i kości wystawionym na bezwzględne okrucieństwa; cierpi głód, nędzę, opuszczenie, odczuwa ból bitych i strach mordowanych.

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

historia

O restytucję historii

Czyja władza, tego historia – sparafrazować można regułę cuius regio eius religio. Władza niemal wszędzie (a zawsze skutecznie) była i jest również panowaniem nad pamięcią historyczną narodu i prezentowaną wizją historii.

brandt

Pospolite ruszenie

Jakie są nasze pierwsze skojarzenia z nazwą pospolite ruszenie? Pewnie przed oczyma stają nam barwne sceny z Trylogii Sienkiewicza – obraz XVII-wiecznej szlachty ściągającej niespiesznie na miejsce zbiórki. Barwny, jarmarcznie hałaśliwy obóz, pełen dysput, rozpraw, niezadowolenia, złożony z poczciwych szlachciurów wyrwanych od gospodarstwa. Nieprzeliczony zastęp sług pilnujących namiotów i sprzętów wziętych dla panów wygody. Hektolitry przelanego miodu, zapach jagieł, krup, bigosu, mięsiwa…

inteligencja

Rycerze tradycji

Czyżby polski inteligent zawstydził się swego ? niczym nie usprawiedliwionego – istnienia i cicho zniknął z horyzontu? A może raczej został pozbawiony prawa głosu? Na czoło wysunęli się bowiem, samozwańczo roszcząc sobie prawo do przewodzenia polskiemu narodowi, tzw. intelektualiści ? ?sprzedawcy używanych idei? (jak nazwał ich w jednym ze swych esejów F.A. von Hayek).