/> Redakcja – Strona 2 – Tradycja – The Tradition
Go to ...

Tradycja - The Tradition

Pismo - Forum światopoglądowe

O autorze: Redakcja

Posts by: Redakcja

nr4m

Od redaktora

Oczywiście, Polska nie powstała ni z tego, ni z owego – jak żartobliwie stwierdził Józef Piłsudski. Sam wszak poświęcił sprawie odzyskania niepodległości większość swych myśli i czynów, a przecież przyczynili się do niej także inni Polacy, których tysiące złożyło na polach bitew najwyższą ofiarę życia. Dzięki nim, w 1918 roku, powstało suwerenne państwo polskie. Kształt jego granic ustanowiony rok później na mocy Traktatu Wersalskiego był natomiast sukcesem Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

narbutt3

Drugi w sztafecie

To nie jest starszych panów dziadów sprawowanie
w kapliczce zamkniętego piękna
to z naszych żył do waszych
póki tchu wlewanie
niepodległego tętna

Jerzy Narbutt

kronika

“Czarnoruska kronika trędowatych” – nota wydawcy

(…) Jest to powieść historiozoficzna i historyczna, spod znaku fantastyki historycznej równocześnie. Jej problematyka nie może być jednak Polakom obojętna, bo jest to próba upomnienia się o prawa i dokonania Rusi Czarnej, czyli rejonu dorzecza górnego Niemna z Nowogródkiem, Nieświeżem, Wołkowyskiem, w XIV wieku jednym z centralnych obszarów W. Ks. Litewskiego. To właśnie w Wołkowysku doszło do historycznej ugody między Polską a Jagiełłą, chociaż pamiętamy głównie analogiczne spotkanie w Krewie (…)

(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

targi

Rynek książki

Aby nie powielać obiegowych opinii i sądów nt. rynku książki w Polsce, postanowiliśmy zbadać ten temat osobiście. W tym celu Jerzy Terpiłowski (Wikipedia: https://tiny.pl/g64cl; strona o autorze: www.terpilowski.art.pl) udał się na tegoroczne Targi Książki, gdzie odbył szereg rozmów z prezesami największych polskich oficyn – ludźmi odpowiedzialnymi za kreowanie polityki wydawniczej, decydującymi o tym, co Polacy znajdują i czego nie znajdują na księgarskich półkach. Prezentujemy dwa pierwsze wywiady, które będziecie Państwo mogli przeczytać w rewelacyjnym artykule o sytuacji literatury w Polsce na łamach zapowiadanego portalu.

reszczynski

Audycja Wojciecha Reszczyńskiego: Jerzy Terpiłowski – pisarz, który przepowiada przyszłość

Jerzy Terpiłowski, pisarz, dramaturg i tłumacz, inspiracje do swoich powieści czerpie z podróży. – Moja psychika potrzebuje czegoś bardzo ostrego, bym mógł o tym pisać – mówił w audycji “Trójka na poważnie”, 10 maja 2018 roku.

Taką drastyczną inspiracją do napisania powieści “Imperium obłudy” był los bezdomnych dzieci w Kolumbii, będący jakby egzemplifikacją dziejów ludzkości w eksperymencie Stwórcy. W książce, pełnej z pozoru sensacyjnych opisów, mamy szczegółowe informacje o ataku terrorystycznym na Manhattan, które wyprzedzają o sześć lat tragedię 11 września 2001 roku. Jerzy Terpiłowski użył określenia “zderzenie cywilizacji”, jeszcze zanim upowszechnił je Samuel P. Huntington i przewiduje inne, spełniające się wydarzenia. Czy jest jasnowidzem?

Link do nagrania audycji: https://tiny.pl/g64ck (plik dźwiękowy obok zdjęcia pisarza na stronie Trójki).

glosowanie

“Twardy” elektorat PiS-u

Tak, jesteśmy „twardym” elektoratem PiS. Aplikując jednak do tego szczytnego miana, rozumiemy, dlaczego takim elektoratem jesteśmy i dlaczego nie zniechęcają nas trudności, niesłuszne, a czasami i słuszne oskarżenia opozycji pod adresem tej partii, oraz niektóre niezgrabne posunięcia polityków ugrupowania, na które oddaliśmy głosy. Nasze zdecydowane poparcie jest zakorzenione w światopoglądzie i wynika z logicznej oceny rachunku możliwych dla Rzeczypospolitej zysków i strat, a nie z emocjonalnego podejścia do sprawy lub personalnych upodobań. Nadto, jako autorzy czasopisma „Tradycja”, które od 2006 roku nieustępliwie tworzyło ideową bazę dla polityczno-społecznych zmian nakierowanych na zdecydowane odejście od myślenia kategoriami służalczego poddawania polskiego narodu interesom mocniejszych sąsiadów oraz pielęgnowania w nim tzw. świadomości zaborowej, antycypowaliśmy niejako obecną zmianę, przejawiającą się w zdecydowanych działaniach Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy zresztą, że wybory parlamentarne wygrywa elektorat, a nie – jak się przywykło uważać – politycy. I w związku z tym nie uchylamy się od moralnej odpowiedzialności.
(Kliknij na tytuł i czytaj dalej…)

ipn

Wniosek do IPN

Minęło 10 lat, odkąd wysłaliśmy do IPN zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stanowiącego zbrodnię komunistyczną. I żadna władza nie podjęła działań, aby wszcząć postępowanie, ustalić i ukarać winnych. Nowelizacja ustawy o IPN oraz tocząca się dyskusja nt. stosunków polsko-żydowskich oraz pozycji Polski w świecie skłoniła Zarząd Stowarzyszenia “Pospolite Ruszenie” (naszego wydawcy) do ponowienia wniosku.
Podjęcie powyższych działań uzasadniają wymogi sprawiedliwości dziejowej, potrzeba ujawnienia i ukarania ww. zbrodni popełnionych na narodzie polskim oraz względy wychowawcze. (…) Pilnego podjęcia ww. działań wymaga wzgląd na polską rację stanu wobec świata. W nie zawsze życzliwej Polsce części prasy zachodniej i amerykańskiej ukazują się co pewien czas artykuły, których autorzy, w oparciu o przeinaczone fakty, usiłują udowodnić, że po I wojnie światowej większość Polaków – biernie albo z aplauzem – przyjęła sowiecki model ustrojowy i że w związku z tym “nieliczne” wystąpienia zbrojne miały charakter bratobójczy. Taką opinię powtarzało i do dziś powtarza wielu publicystów wysoko nakładowej prasy w samej Polsce.
(Kliknij na tytuł i przeczytaj cały wniosek…)

opp

Przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz naszego wydawcy – Stowarzyszenia “Pospolite Ruszenie”.

Jak to zrobić?
Wystarczy wpisać do formularza PIT numer KSR: 0000235853.

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli rozwijać nasz portal. Piszemy o wzorach myślenia i postępowania, które stworzyły niegdyś z Rzeczypospolitej europejskie mocarstwo – o naszej tradycji narodowej.

Dziękujemy!
Redakcja

rada

Rada Programowa

Rada Programowa czasopisma “Tradycja”: śp. Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015) – wieloletni dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, dr Bohdan Urbankowski, profesor Marek Chodakiewicz – World Politics Institute in Washington, profesor Wiesław Jan Wysocki – historyk, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Older Posts›› ‹‹Newer Posts